Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju ukształtował się polski styl walki, który swoje korzenie ma w tradycji europejskiej. Sztuki walki, które zwykle kojarzymy z filozofią wschodu, tu mają chrześcijańskie podłoże . Tą najstarszą szkołą samoobrony w Polsce jest Pszczyńska Akademia Sztuk Walki.Założona została ponad 50 lat temu w Pszczynie przez braci Józefa i Jana Brudnego w celu przeciwstawieniu się przemocy i agresji, które ich otaczały. Interesowali się oni dalekowschodnią filozofią i sztukami walki, jednak mówili: „fascynują nas dalekowschodnie sztuki walk obronnych, których tradycje kultywujemy z pasją, a zwłaszcza ich filozofię i etykę – to jednak my i nasi uczniowie myślimy po polsku…”. Początki polegały na wymyślaniu akcji obronnych, które w danej sytuacji byłyby najskuteczniejsze. Dzięki poszukiwaniu najtrafniejszych rozwiązań można w tym systemie odnaleźć elementy różnych stylów. Do żadnego jednak nie przywiązują wagi i określają swój jako Combat (unieszkodliwienie przeciwnika możliwie jak najszybciej i najprościej) , co odpowiada charakterowi i kierunkowi treningów. Wypracowane zostały także formy własne PASW są to: „kula”, „listek” i „woda”, czyli specyficzny sposób poruszania się i samoobrony naśladujący te kształty. Do innych dominujących stylów należy chińskie Chan Schaolin Si i kung-fu oraz wietnamski Vo-Quyen. Od paru lat Pszczyńska Szkoła propaguje rosyjski styl wewnętrzny – Sistiema.
Sztuki walki są nie tylko rozwojem fizycznym ale także duchowym. Podstawą filozoficzną PASW jest chrystocentryzm, z którego wynika respektowanie 10-ciu przykazań, przede wszystkim dwóch najważniejszych: miłości do Boga i do bliźnich. Oprócz tego w strefie zainteresowań instruktorów i adeptów pozostaje psychologia, filozofia, etyka, kultura i pedagogika. Ćwiczący przyjaźnią się i darzą się szacunkiem, a także pomagają sobie w codziennych problemach. Wspólne treningi, częste spotkania tworzą bardzo silne więzi między ćwiczącymi.
Pszczńską Akademię Sztuk Walki tworzą poszczególne sekcje w różnych miastach w całej Polsce prowadzone przez instruktorów. Od 1997r. sekcja taka działa prężnie w naszej okolicy. Zajęcia w ZSP w Posadzie Górnej oraz w Zespole Szkłół Rolniczych w Iwoniczu prowadzi mistrz i założyciel sekcji Paweł Śliwka 4 DAN, natomiast treningi w ZSP w Rymanowie prowadzi instruktor Bogdan Rajchel 1 DAN.
Raz w roku w Pszczynie organizowane są egzaminy na stopnie mistrzowskie i asystenckie, a sekcje spotykają się tam na stażach treningowych. Mogą tam spotkać założyciela szkoły mistrza Józefa Brudnego, który posiada najwyższy stopień mistrzowski 10 DAN.

www.naszrymanow.pl