To już 25 lat od pierwszych zajęć pszczyńskiej sztuki walki, poprowadzonych przez instruktora Pawła Śliwkę w Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej. Uroczystości miały miejsce 29.X.2022, a rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie.

Dziękujemy mistrzowi Pawłowi za wszystkie lata treningów, a sympatyków i wychowanków sekcji zapraszamy na zajęcia – do zobaczenia na sali!