PASW

HISTORIA AKADEMII

W początkach lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to w Polsce następuje największy rozkwit dalekowschodnich sztuk walki bracia Józef i Jan Brudny z Pszczyny zwracają swe zainteresowania w tym kierunku. W 1959 roku powstaje Pszczyńska Szkoła Walki i pod tą nazwą funkcjonuje do roku 1991 a dokładniej do 23 września. W tym dniu Rada Instruktorów wraz z Mistrzem Szkoły podjęła decyzję zmiany nazwy na Pszczyńską Akademię Sztuk Walki.

Pszczyńska Akademia Sztuk Walki to wiedza z wielu dziedzin: psychologii, filozofii, religioznawstwa, socjologii i różnych sztuk walki: karate, aikido, jiu-jitsu, teakwondo, kung-fu, zdobywana przez mistrzów i założycieli Józefa i Jana Brudny oraz otaczających ich instruktorów od ponad 40 lat. Mistrzowie Akademii zawsze postrzegali człowieka całościowo, czyli składającego się z trzech struktur: ducha, ciała, intelektu. Trening ducha to przede wszystkim medytacja chrześcijańska czyli „poznanie” tajemnic Bożych i rozmyślanie nad sensem własnego istnienia. Mówiąc jednym słowem orientacja na Chrystocentryzm. Kładzie się również nacisk na koncentrację i rozwój energii życiowej, co w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki ma wielkie znaczenie i jest jednym z głównych celów treningu, ponieważ sztuki walki nie powstały na polach bitew, lecz w klasztorach, gdzie medytacja i zdrowie podyktowały rozwój różnych form zwierzo i przyrodopodobnych. Dopiero później postrzegane zostały jako formy modyfikowane pod kątem walki. Trening ciała to różne ćwiczenia: wytrzymałościowe, rozciągające, ćwiczenia korygujące wady postawy (szczególnie u dzieci), a także akrobatyka, yoga i wiele innych ćwiczeń mających za zadanie podwyższenie ogólnej sprawności adepta. Preferowane są różne formy klasyczne, tzw.kata, wywodzące się z dwóch stylów a mianowicie Chan Shaolin Si i Vo Quyen.

Chan Shaolin Si to dziewięć pięknych form symbolizujących smoka jako źródło siły witalnej i energii życiowej. Charakteryzuje się on kombinacjami „twardych” i „miękkich” technik wykonywanych w niskich pozycjach. Duży nacisk w tym stylu kładzie się na siłę ciosów i ich niszczycielski skutek. Charakteryzuje się on ponadto specjalnymi formami technik oddechowych i medytacji, które są ściśle zespolone z dynamicznymi i statycznymi ćwiczeniami. Styl ten zawiera 18 technik ręcznych i 13 nożnych oraz zasadnicze postawy takie jak: jeździec, tygrys, kot, łuk i strzała. Trening w tym stylu dla początkujących to intensywna gimnastyka ogólnorozwojowa oraz podstawy techniczne. Zaawansowani uczą się specyficznych form oddychania i medytacji w wykonywaniu określonych sekwencji technicznych wywodzących się z klasztoru Shaolin.

Vo Quyen to jeden z najstarszych stylów wietnamskich wykorzystywany do szkolenia wojsk i grup specjalnych w Wietnamie, uznawany za bardzo skuteczny w walce. Do mistrzostwa w tym stylu dochodzi się poprzez kata, z których pięć głównych to: „Tygrys”, „Komandos”, „Coban”, „Żuraw”, „Płatki róży”. Istotą Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki są formy własne zwierzo i przyrodo podobne takie jak: „kula”, „listek”, „woda”, „tygrys”, „wąż”, orzeł, niedźwiedź, i inne, które adepci Akademii rozwijają pod kątem własnych cech psychofizycznych, wykorzystując wskazówki mistrzów i instruktorów.

Zakres szkolenia Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki jest bardzo szeroki, począwszy od technik ręcznych i nożnych, po dźwignie, rzuty, podcięcia, obezwładnienia, uderzenia z wyskoku i boks. Można również doskonalić się w posługiwaniu bronią np. pałka, tonfa. Wachlarz możliwości jest bogaty a sztuka walki wszechstronna i urozmaicona, cechująca się dużą dynamiką wykonania. Wszystkie techniki są skuteczne w walce ulicznej, co ma niemałe znaczenie w dzisiejszych czasach. Zostały one sprawdzone w czasie różnych akcji grup specjalnych do walki z przestępczością. Na bazie doświadczeń wyniesionych ze szkolenia grup specjalnych został stworzony styl Combat. W zakres tego stylu wchodzi: strzelanie z broni palnej, tor przeszkód w górach, wspinaczka górska, umiejętność radzenia sobie w skrajnych sytuacjach, walka różnego rodzaju bronią i inne techniki.

Opracowany został również obszerny program dla dzieci, które ćwiczą w grupach do lat 14. Zawiera on między innymi formy klasyczne i własne, Tai- chi, yoga, niektóre elementy akrobatyczne, gry i zabawy, korekcja wad postawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i przygotowawcze do uprawiania sztuk walki oraz podstawowe formy i techniki Akademii z uwzględnieniem osobowości dziecka. Całością wiążącą ten szeroki zakres szkolenia jest Tai-chi i psychodelik. Tai-chi (medytacja w ruchu) w skład czego wchodzą formy klasyczne ze stylów Chan Shaolin Si i Vo Quyen oraz formy własne opracowane przez mistrzów Akademii. Psychodelik to oddziaływanie za pomocą kolorów, dźwięku i obrazu na podświadomość ucząc pewnych zachowań w warunkach ekstremalnych. Można również poznać techniki walki nin-jitsu i marines, lecz dostępne są tylko dla najbardziej zaawansowanych adeptów.

Całe bogactwo form walki stworzone zostało przez mistrzów Akademii braci Brudny i instruktorów poprzez wspólne treningi, spotkania i ożywione dyskusje, które sprowadzały się do stawiania wielu pytań typu: „co by było gdyby?”. Z tego typu pytań problemowych oraz obserwacji natury powstał specjalny europejski styl walki nie dający się zamknąć w żadnych ramach. Wielcy mistrzowie tacy między innymi jak Bruce Lee mówili: „mój styl walki nie ogranicza się do żadnego stylu” co odzwierciedla prawdziwą nowoczesną formę walki. Mówiąc o sztukach walki nie można zapomnieć o bezpieczeństwie i zdrowiu podczas zajęć i poza nimi. W tym celu Pszczyńska Akademia Sztuk Walki organizuje wykłady z anatomii i pierwszej pomocy, by w razie potrzeby pomóc sobie i innym. Zgłębiana jest również wiedza o kulturze i religiach dalekiego wschodu, między innymi o taoizmie, konfucjonizmie, buddyzmie. Również nie obca jest wiedza z filozofii, psychologii i socjologii, by rozwój fizyczny szedł w parze z rozwojem duchowym i intelektualnym.

autor tekstu – Bogdan Rajchel (2 Dan)